• 1

1. Työn laatu ja taloudellisuus

Toteutamme työt asiakkaan laatutavoitteiden mukaisesti. Ymmärrämme, että laatu syntyy tekemällä. Työntekijöidemme käsien jälki näkyy lopputuloksessa. Kaikki henkilöt yrityksessämme ovat avainhenkilöitä. Haemme asiakkaamme kannalta taloudellisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka hyödyttävät asiakastamme pitkällä aikajänteellä.

2. Kestävä kehitys

Otamme toiminnassamme huomioon luonnonvarojen säästämis- ja säilyttämismahdollisuudet. Varmistamme, että työssä käytettävät aineet ja tarvikkeet ovat laadukkaita ja käyttökohteeseen soveltuvia.

3. Luotettavuus ja turvallisuus

Keanicin liiketoiminta on lainmukaista ja yhteiskunnan velvoitteet hoidetaan lakien ja säädösten mukaisesti. Asiakkaan omaisuudesta ja turvallisuudesta pidetään hyvää huolta.

4. Asiakkaan liiketoiminnan sujuvuus

Pyrimme kaikin tavoin edistämään asiakkaamme liiketoiminnan sujuvuutta liiketiloja uudistettaessa. Tämä merkitsee joustavia työaikoja ja liiketoimintatilanteeseen soveltuvia työmenetelmiä.

5. Yhteistyö

Hyvä yhteistyö liiketoimintaa harjoittavan henkilöstön kanssa on sujuvan toteutuksen perusta. Työjärjestys ja ajoitukset suunnitellaan ja varmistetaan päivittäin eri osapuolten kesken. Arvostamme avointa yhteistyötä ja välitöntä palautetta työstämme.

6. Aikataulu

Lähtökohtamme on, että pidämme kiinni sovituista aikatauluista. Ymmärrämme, että aikataulussa pysyminen on rahaa asiakkaallemme ja myös meille itsellemme. Pyrimme jatkuvalla työnsuunnittelulla pitämään alkuperäisen aikataulun mahdollisista lisä- ja muutostöistä huolimatta.

7. Siisteys

Pidämme työmaamme siistinä ja siivoamme työympäristömme päivittäin. Järjestämme asian mukaisen jätehuollon.

8. Avaimet käteen

Olemme valmiita ottamaan vastuun koko liiketilan uudistamisen kokonaisuudesta kalusteasennukset mukaan lukien. Haluamme, että voimme konkreettisesti tai kuvaannollisesti luovuttaa asiakkaallemme avaimet käteen uuteen liiketilaan aikataulun mukaisesti.